U gebruikt een verouderde internetbrowser.
We raden u aan om de meest recente internetbrowser te installeren voor de beste weergave van deze website.
Een internetbrowser die up to date is, staat ook garant voor veilig surfen.

“WELKE STEUN VOOR WIE ZIJN WONING ENERGIEZUINIGER MAAKT?”

maandag 19 september 2022

Amper 5 procent van de Vlaamse woningen voldoet vandaag aan de energienormen die men voor 2050 ambieert. Daarom trekt de Vlaamse regering geld uit om de eigenaars van energieverslindende woningen ertoe aan te zetten hun woning te renoveren. De steun, van toepassing op energiebesparende renovaties na 1 juli 2022, kan de komende maanden aangevraagd worden. Hij situeert zich op twee niveaus.

MIJN VERBOUWPREMIE
Tot eind juni moest u voor een premie voor de renovatie van het dak, buitenschrijnwerk en de technische installaties bij de Vlaamse overheid aankloppen. Premies voor dak-, muur- en vloerisolatie, hoogrendementsglas, een warmtepomp en een zonneboiler moest u dan weer bij de netwerkbeheerder Fluvius aanvragen. De Vlaamse overheid heeft de aanvraagprocedure gestroomlijnd en de premies beter op elkaar afgestemd. Voor de lagere en de middeninkomens werden de premies uitgebreid. Alle premies worden nu samengebracht onder de noemer MijnVerbouwPremie. Voortaan moet u nog maar bij één digitaal loket zijn om voor een van die investeringen een premie aan te vragen. Officieel bestaat de eengemaakte premie sinds 1 juli, maar aanvragen kunnen pas vanaf begin oktober worden ingediend. U kunt wel uw steun berekenen op mijnverbouwpremie.be. 22.000 Vlamingen deden zo’n simulatie, leren cijfers van het kabinet van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).

WIE KOMT IN AANMERKING?
Om in aanmerking te komen voor de premies moet het pand minstens 15 jaar oud zijn. Een uitzondering zijn de investeringen in hernieuwbare energie, waarvoor het pand minstens 5 jaar vergund moet zijn. Voor de toekenning van MijnVerbouwPremie wordt rekening gehouden met het belastbaar inkomen van de eigenaar(s) die de woning bewonen en de wettelijke partner – gehuwd of wettelijk samenwonend. De lage en de middeninkomens kunnen een premie-aanvraag voor alle renovatiewerken indienen. De hoogste inkomenscategorie maakt alleen aanspraak op premies voor energetische renovaties zoals isolatie, inclusief hoogrendementsglas, en het installeren van een warmtepomp of zonneboiler. De hoogste inkomens komen niet in aanmerking voor een premie voor sanitaire installaties en elektriciteit. Er is geen overkoepelend maximum premiebedrag voor alle categorieën van werken samen. Elke categorie (dak, buitenmuur, vloer, elektriciteit en sanitair,…) wordt afzonderlijk bekeken. Voor de laagste en middelste inkomenscategorie, kan de MijnVerbouwPremie oplopen tot respectievelijk 25.000 euro en 17.500 euro, wat een stuk meer is dan voorheen.

MIJN VERBOUWLENING
Wie zijn woning in Vlaanderen renoveert, kan vanaf 1 september ook een aanvraag indienen voor de MijnVerbouwLening. Daarvoor moet uw woning in Vlaanderen staan en minstens 15 jaar oud zijn wanneer u de aanvraag doet. De lening kan u aanvragen voor alle werken die in aanmerking komen voor de MijnVerbouwPremie. Alleen de laagste en de middeninkomens komen in aanmerking. Voor een alleenstaande mag het bruto jaarinkomen niet meer dan 46.170 euro bedragen. Voor een koppel zonder persoon ten laste of een alleenstaande met 1 persoon ten laste ligt de grens op 65.960 euro. Per persoon extra ten laste komt 3.700 euro bij dat bedrag. Er wordt rekening gehouden met het inkomen dat vermeld staat op het laatst beschikbare aanslagbiljet.

VOORWAARDEN
U kunt tot 60.000 euro lenen en betaalt de lening terug op maximaal 25 jaar. Het Energiehuis, waar u de lening moet aanvragen, zal op basis van uw financiële
situatie en terugbetalingscapaciteit nagaan wat voor u haalbaar is. De rente van de lening is gebaseerd op de kortetermijnmarktrente op 1 januari van het jaar van de aanvraag. Op die rente krijgt de aanvrager een maximale korting van 3 procentpunten. Voor dit jaar bedraagt de marktrente 1,5 procent. Dit betekent dat wie dit jaar de lening aanvraagt geen rente moet betalen. Aan de lening zijn geen dossierkosten verbonden. U kunt de lening aanvragen bij een van de 18 Energiehuizen in Vlaanderen. Op de website mijnenergiehuis.be kunt u via de postcode van uw gemeente zien bij welk Energiehuis u terecht kunt. Het digitale systeem waaraan wordt gewerkt zal bij de start zal nog niet operationeel zijn. Ook als u de woning verhuurt, kunt u in aanmerking komen voor het krediet op voorwaarde dat u de woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor. In dat geval is er geen inkomensgrens voor de aanvrager van het krediet. De MijnVerbouwLening mag niet verward worden met het renteloos renovatiekrediet voor nieuwe eigenaars die hun pand binnen de vijf jaar energiezuiniger maken.

Bron: CIB Vlaanderen (2022, 2 september). "Welke steun voor wie zijn woning energiezuiniger maakt?" (De Tijd). Vastgoed Flitsen, weekblad van CIB Vlaanderen. 1900, 11.

Terug naar boven
Sluit menu DOMO VASTGOED NV