U gebruikt een verouderde internetbrowser.
We raden u aan om de meest recente internetbrowser te installeren voor de beste weergave van deze website.
Een internetbrowser die up to date is, staat ook garant voor veilig surfen.
huurindexatie huren indexeren huurprijs

Huurindexatie vanaf 1/10/2023

donderdag 28 september 2023

Vanaf 1/10/2023 zal het opnieuw mogelijk zijn om de huurprijzen te indexeren voor woningen met een EPC-label E of F (of voor woningen zonder of met een vervallen EPC). Bij woningen met een EPC-label D zal de beperking tot 50% worden opgeheven. Het is echter belangrijk om rekening te houden met correctiefactoren, die bedoeld zijn om te voorkomen dat eventuele 'verloren' huurindexeringen van het afgelopen jaar worden ingehaald. Hier volgen enkele belangrijke punten met betrekking tot deze correctiefactoren:

Toepassingsgebied:

 • De bijzondere regels voor huurindexatie die sinds 1 oktober 2022 gelden, zijn alleen van toepassing op woninghuurovereenkomsten die vóór 1 oktober 2022 zijn gestart.- De regels zijn niet van toepassing op studentenhuur.
 • Of de huurovereenkomst valt onder de Woninghuurwet (afgesloten vóór 01/01/2019) of het Vlaams Woninghuurdecreet (afgesloten vanaf 01/01/2019) is niet relevant.

Twee stelsels voor huurindexatie:

 • Woninghuurcontracten die zijn gestart vanaf 01/10/2022, studentenhuurcontracten en woningen met EPC-label A+, A, B of C zullen geen correctiefactoren hebben en kunnen indexeren volgens de gebruikelijke methode.
 • Woningen met EPC-label D, E, F of zonder/vervallen EPC die zijn gestart vóór 01/10/2022 zullen correctiefactoren moeten toepassen. Belangrijk hierbij: Een contract dat liep vóór 1/10/2022 en waarbij het EPC voldoende was om niet onder de regeling te vallen, zal wel degelijk onder de regeling van correctiefactoren vallen wanneer het EPC vervalt of een slechtere score krijgt na 1/10/2023.

Tussentijdse indexatie:

 • Vanaf 01/10/2023 worden de indexatiebeperkingen opgeheven (E/F/geen EPC: verbod op indexatie, D: beperking tot 50%).
 • In principe zou tussentijdse indexatie mogelijk zijn, maar art. 34 van het Vlaams Woninghuurdecreet en art. 1728bis BW beperkt indexatie tot één keer per huurjaar. Bij label E, F of geen EPC is een tussentijdse indexatie de eerste indexatie en is toegestaan, maar logischerwijs is dit zinloos indien er voor de beperkingen altijd 100% werd geïndexeerd.
 • Bij label D kan er al geïndexeerd zijn tot 50%, dus tussentijdse aanpassing kan als een tweede indexatie worden beschouwd, wat juridische interpretaties oproept. Voorzichtigheid wordt geadviseerd.

Terugwerkende kracht van een indexatieverzoek:

 • Een verzoek tot indexatie kan maximaal drie maanden terugwerken, maar niet voorbij 01/10/2023, omdat op dat moment de indexatiebeperkingen nog van kracht waren.
 • Eveneens wanneer het betreffende pand na 01/10/2023 pas een beter EPC (vanaf D voor 50% en C voor volledige indexatie) behaalt, blijft de terugwerkende kracht van een indexatieverzoek beperkt tot de voorwaarden die gelden op het moment van het verzoek. Bijvoorbeeld: krijgt de verhuurder in februari 2024 een EPC met label C, terwijl hij voordien geen EPC had, dan kan er geen geïndexeerd bedrag zonder correctiefactor worden gevraagd voor januari, december en november. In die maanden moet je de correctiefactor toepassen. De reden: de verhuurder had dan nog geen EPC en voldeed dus niet aan de voorwaarden om de correctiefactor te laten wegvallen.

Toekomst:

 • Correctiefactoren zullen van kracht blijven totdat er een voldoende goed EPC wordt voorgelegd.
 • Zelfs bij indexatie in 2024, 2025, 2026 en daarna moeten correctiefactoren worden toegepast. Alleen een goed EPC kan dit veranderen.
 • Na verloop van tijd zullen er steeds minder contracten zijn die vóór 01/10/2022 zijn gestart, waardoor dit systeem geleidelijk aan zal uitdoven.

Domo Vastgoed zal als rentmeester deze ingewikkelde materie voor u beheeren en zorgen voor een correcte indexatie.

Terug naar boven
Sluit menu DOMO VASTGOED NV