U gebruikt een verouderde internetbrowser.
We raden u aan om de meest recente internetbrowser te installeren voor de beste weergave van deze website.
Een internetbrowser die up to date is, staat ook garant voor veilig surfen.
kopen verkopen huren verhuren kermt lokaal vastgoed

Asbestattest

vrijdag 22 maart 2024

Wie een woning verkoopt die voor 2001 gebouwd werd, moet sinds 23 november 2022 een asbestattest laten opmaken en aan de koper bezorgen. Dat attest geeft weer of en hoeveel asbest
aanwezig is in uw woning en of die materialen het best verwijderd worden.

Het attest is tien jaar geldig. Wordt de woning over tien jaar opnieuw verkocht, dan moet een nieuw asbestattest worden opgemaakt. Ook als uit het attest blijkt dat geen asbestmaterialen in de woning aanwezig zijn, zou na tien jaar een nieuw attest vereist zijn. Dat is bij meer dan een derde van de attesten het geval.

Omdat die administratieve rompslomp weinig zin heeft, hebben de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) beslist een wijziging aan de regelgeving door te voeren. De Vlaamse regering keurde een besluit goed met aanpassingen. “Als geen asbesthoudende materialen werden aangetroffen, is de geldigheid van het asbestinventarisattest van onbepaalde duur.”

De maatregel werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering, en zou eerstdaags in het Staatsblad moeten verschijnen. Tien dagen na die publicatie gaat de nieuwe regel van start.

Wanneer is het attest onbeperkt geldig?
Alleen als u een asbestattest heeft met als eindconclusie ‘0 asbestmaterialen’, hoeft u niet meer om de tien jaar een nieuw attest laten opmaken om uw woning te verkopen. Dat geldt ook voor het asbestattest van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.

Een asbestattest kan twee eindconclusies hebben: asbestveilig of niet-asbestveilig. Dat een woning asbestveilig is, wil niet zeggen dat er geen asbest aanwezig is. Ook een woning of gebouw met asbest kan asbestveilig zijn, bijvoorbeeld als het asbest ingekapseld is en er geen onmiddellijk risico is dat ongebonden asbestvezels vrijkomen. Als materialen worden aangetroffen die een verhoogd risico vormen voor de gezondheid of voor het leefmilieu, heeft het asbestattest een conclusie niet-asbestveilig.

Als bij een standaard asbestattest geen asbesthoudende materialen worden gevonden, wil dat niet automatisch zeggen dat effectief geen enkel asbesthoudend materiaal aanwezig
is. Het kan zijn dat ingesloten asbest aanwezig is. Een standaard asbestattest wordt opgemaakt door middel van een niet-destructief onderzoek, waarbij de asbestdeskundige alleen oppervlakkige
materialen test en geen materialen afbreekt om onderliggende materialen te controleren.

Een asbestattest bekijkt niet alleen de woning, maar het volledige terrein. Het kan zijn dat uw woning geen asbesthoudende materialen bevat, maar dat in de bijgebouwen in de tuin of in de omheining wel asbest aanwezig is. In dat geval zal het asbestattest aangeven dat asbesthoudende materialen aanwezig
zijn en is het attest niet onbeperkt geldig.

Wilt u controleren of effectief nergens asbest aanwezig is, dan kunt u een aanvullend (destructief) onderzoek laten uitvoeren. Daar worden ook de niet-zichtbare asbestverdachte toepassingen onderzocht. Dat wordt vaak gedaan als men een woning wil slopen of strippen. Een asbestdeskundige kan dan ingesloten asbest aantreffen.

Wanneer nieuw attest opmaken?
Alleen bij een overdracht mag de geldigheidsduur van het attest niet verstreken zijn. Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw met bouwjaar voor 2001 beschikken over een asbestattest. Ook een asbestattest met een verstreken geldigheidsduur voldoet dan.

Als later nieuwe asbestmaterialen aangetroffen worden, moet het asbestattest vernieuwd worden. Dan is sprake van een gewijzigde toestand, waardoor het asbestattest vervalt. Binnen het jaar moet dan een nieuw asbestattest worden opgemaakt.

Bron: CIB/De Tijd
 

Terug naar boven
Sluit menu DOMO VASTGOED NV