Nieuws

Woningpas bundelt alle bouwdocumenten

Voortaan krijgt elke woning in Vlaanderen een Woningpas, een digitaal paspoort waarop alle overheidsinformatie over de woning opgeslagen is.
 
De Vlaamse ministers van Energie, Omgeving en Wonen - Bart Tommelein (Open VLD), Joke Schauvliege (CD&V) en Liesbeth Homans (N-VA) - hebben de Woningpas officieel gelanceerd. Het idee werd ruim een jaar geleden al aangekondigd, maar nu is de invoering ervan een feit. Het is de bedoeling dat de Vlaamse en lokale overheden al hun beschikbare data en attesten over een woning (of een bouwgrond) digitaal bundelen. Denk aan stedenbouwkundige uittreksels, bodemattesten en energiecertificaten. Maar ook omgevingsinformatie, zoals het rioleringsnetwerk.

Met de Woningpas beschikt de eigenaar van een huis of perceel altijd over de meest actuele stand van zaken, zonder dat hij die documenten bij de overheid moet opvragen. In een latere fase zal de eigenaar eigen informatie aan de Woningpas kunnen toevoegen, zoals foto’s van verbouwingswerken. Elke woningeigenaar zal kunnen inloggen met een persoonlijk token, e-idkaart of via de app Itsme. In een volgende fase zullen ook kandidaat-kopers of huurders de informatie kunnen raadplegen. Hetzelfde geldt voor professionals in de bouw, zoals architecten of makelaars.

Homepass bestaat ook

Opgelet: in januari gaat ook de Homepass van start. Ook dat is een digitaal paspoort waar documenten over een woning verzameld kunnen worden. Homepass is een privé-initiatief van de gelijknamige start-up, met de vastgoedwebsite Immovlan.be en vastgoedontwikkelaar Besix Red als partners.

Op de Homepass zullen er naast overheidsdocumenten en notariële akten ook privédocumenten opgeslagen kunnen worden, zoals het contract van de woonlening, de polis van de brandverzekering of het garantiebewijs van een boiler. Dat moet een betere en snellere communicatie mogelijk maken tussen eigenaars en kandidaat-kopers.

Wie zijn huis te koop zet via Immovlan.be krijgt (een versleutelde) toegang tot de Homepass. Volgens de initiatiefnemers zal het mogelijk zijn om de Vlaamse Woningpas in de Homepass te integreren.

Bron: standaard.be - Johan Rasking