Nieuws

Wat als uw nieuw huis afbrandt vlak na het tekenen van het compromis?

Bij de aankoop van een woning sluiten kopen en verkoper eerst een onderhandse voorlopige koopovereenkomst af. In de volksmond staat dat ook bekend als het compromis. Daarin staat het betrokken vastgoed beschreven, en ook de prijs die ervoor wordt betaald.
 
Ondanks de ‘voorlopige’ in de benaming gaat het hier juridisch wel degelijk om een definitieve transactie. Van zodra er een akkoord is over het goed en de prijs, is de verkoop/koop beklonken. Op dat moment verandert het onroerend goed van eigenaar en moet de koper de koopsom betalen.


Brandverzekering vorige eigenaar
Toch kan het na de voorlopige koopovereenkomst nog maanden duren vooraleer u als koper echt over het goed kan beschikken. Eerst moet bij de notaris nog de authentieke of notariële akte worden verleden. Die maakt de transactie ook ‘tegenstelbaar aan derden’. Dat betekent dat iedereen u vanaf dan als de nieuwe eigenaar moet erkennen.
 
Maar wat nu met de brandverzekering? De wet stelt alvast dat de verzekering van de verkoper bij een verkoop blijft doorlopen tot drie maanden na de datum van de notariële akte. Bij een worstcasescenario - bijvoorbeeld: de woning brandt twee maand na de verkoop af - komt de verzekering van de verkoper nog tussen. 
Geen haast voor een eigen brandverzekering, met andere woorden? Toch wel. Het advies is om als koper van een nieuwe woning toch al meteen na het ondertekenen van de voorlopige koopovereenkomst een eigen brandverzekering af te sluiten. U kan namelijk niet 100% zeker weten of de vorige eigenaar wel een brandverzekering heeft. De meeste mensen hebben er wel een, maar ze is ook niet verplicht. Of misschien is die eigenaar geschorst omdat hij of zij de premies niet betaalde, of was de verzekering ontoereikend... Kortom: u kan niet zeker zijn hoe de vork precies in de steel zit, en neemt dus maar beter het zekere voor het onzekere. Als koper kan u bij een schadegeval immers in de problemen komen als u niet over een eigen brandverzekering beschikt.


Eigendomsrecht
Andere oplossingen zijn wel mogelijk. Zo kan u bijvoorbeeld in de voorlopige koopovereenkomst een clausule laten opnemen waarmee het eigendomsrecht pas wordt overgedragen bij het tekenen van de authentieke akte. In dergelijke situaties gaan ook de risico’s pas over op het moment dat de notaris zijn handtekening plaatst. In dat geval is een eigen brandverzekering voor die tussenperiode niet nodig. 
Of u kan in de voorlopige verkoopovereenkomst laten opnemen dat de eigendomsoverdracht meteen tot stand komt, maar dat de verkoper de woning verzekert tot op het moment van de authentieke akte en dat u als koper er vanaf dat moment verantwoordelijk voor wordt.
Loopt de verzekering van de verkoper nog, terwijl de koper al een eigen polis heeft genomen, dan komt bij een schadegeval alleen die laatste tussen. Eens de woning is verkocht, kan de verkoper zijn brandverzekering opzeggen. Hij kan dan vaak nog een deel van zijn premie recupereren.

Bron: spaargids.be.