Nieuws

Slimme regenwaterputten beschermen tegen weersextremen

Om periodes van droogte en zware regenval beter te beheersen, wil Aquafin de anderhalf miljoen regenwaterputten bij mensen in de tuin gedeeltelijk zelf beheren, mogelijk tegen een vergoeding. Aquafin zou vanop afstand en met behulp van sensoren putten deels kunnen laten leeglopen wanneer er veel neerslag voorspeld wordt. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard. "Opgeteld kunnen die putten 15 miljard liter regenwater opvangen, waardoor we veel wateroverlast vermijden", aldus de waterzuiveringsmaatschappij.

De waterhuishouding in Vlaanderen is verstoord, mede door de klimaatverandering. Enerzijds staat het grondwaterpeil laag door lange periodes van droogte, anderzijds worden we steeds vaker geconfronteerd met extreem zware regenbuien. De rioleringen kunnen die plotse hoeveelheden niet aan, met als gevolg wateroverlast en overstromingen. Het regenwater dat wel in de riolering belandt, wordt afgeleid naar zee en heeft dus geen positief effect op het grondwaterpeil.

Om beide problemen aan te pakken, wil Aquafin de regenwaterputten deels laten leeglopen wanneer er zware regenval wordt aangekondigd. De geledigde putten kunnen zo beter grote hoeveelheden water opvangen. De beste manier om een regenwaterput te laten leeglopen, is niet naar de riool maar via een infiltratiesysteem. Dat water verdwijnt dan in de bodem.

Aquafin wil gebruikmaken van sensoren en een afstandsbediening om het peil in de putten te meten en te regelen. Particulieren die hun waterput ter beschikking stellen, zouden in dit plan een vergoeding krijgen. Die vergoeding zou kunnen komen van gemeenten en verzekeringsmaatschappijen. "Gemeenten moeten immers niet uit eigen zak enorme regenwaterbassins aanleggen om lokaal wateroverlast tegen te gaan. Verzekeringsmaatschappijen ontvangen minder schadegevallen, doordat er minder wateroverlast zal zijn", verklaart Danny Baeten, directeur innovatie bij Aquafin.

Bron: Belga