Nieuws

Investering in vastgoed levert 3% rendement op

INVESTERING IN VASTGOED LEVERT 3% RENDEMENT OP

Nu de rente op een historisch laag peil staat, beleggen steeds meer mensen in een opbrengsthuis of –appartement. Ook studentenkoten en garages passen in dat rijtje. De investeerders gaan ervan uit dat de huurinkomsten een beter rendement geven dan een spaarrekening. Voorts hopen ze dat het vastgoed de komende jaren verder in waarde stijgt. Een goede zet?

Woonhuis
In de eerste helft van 2019 bedroeg de gemiddelde prijs van een huis in België 256.961 euro, blijkt uit een overzicht van de Federatie van Notarissen. Uiteraard was er een groot verschil volgens de ligging. In Brussel kwam de gemiddelde prijs uit op 469.597 euro, in Vlaanderen op 281.954 euro en in Wallonië op 194.531 euro.

Wie investeert in een woning die hijzelf niet gebruikt, rekent in de eerste plaats op een huurinkomen. De gemiddelde huurprijs voor een Vlaamse woning bedroeg in 2018 614,11 euro, leert een onderzoek van het Huurdersplatform, de koepelorganisatie van de Vlaamse huurdersverenigingen. En ook hier zijn er regionale verschillen. Vlaams-Brabant blijft de duurste provincie om iets te huren. De gemiddelde huurprijs is er 655,83 euro. In West-Vlaanderen blijven de huurprijzen traditioneel het laagst met gemiddeld 581,20 euro

Nemen we in beide gevallen het Vlaamse gemiddelde, dan levert een snelle berekening een jaarlijks huurrendement op van 12 maanden x 514,11 euro aan opbrengsten / 281.954 euro aankoopwaarde of 2,6%. Niet veel als je ook rekening zou houden met de extra kosten (notaris, registratie,.. ) die je bovenop de aankoopprijs van de woning moet betalen en de verzekeringen en belastingen die je als eigenaar moet ophoesten. Voeg daarbij eventuele kosten voor isolatie, kosten voor allerlei attesten, een reserve om onderhoudsinvesteringen te doen en het risico op leegstand en wanbetaling en de opbrengst is nog minder.

Maar er is ook een vertekening langs de andere kant. Wie een woning koopt om te verhuren, zal doorgaans minder willen betalen dan wie een huis voor eigen gebruik koopt. Laten we de kostprijs in Vlaanderen dalen tot 200.000 euro, dan stijgt het rendement bij een gelijkblijvende huurprijs al tot 3,1%.

Voorts kan een eigenaar hopen op een meerwaarde. De voorbije vijf jaar lukte dat alvast. In België steeg de gemiddelde prijs van een woning met 30.000 euro, maar een garantie dat dit zich herhaalt is er allerminst.

Daarnaast kan hij een hefboomeffect laten spelen. Door de huidige lage rente kan hij lenen tegen 1,50%, terwijl zijn huurrendement hoger is. Dat bezorgt hem winst op zijn lening. 

Appartement
We kunnen dezelfde oefening herhalen voor een appartement. De gemiddelde aankoopprijs van een appartement bedroeg in Vlaanderen 231.386 euro, de gemiddelde huurprijs 606 euro. Dat geeft een huurrendement van 12 x 606 euro / 231.386 euro of 3,1%.

Voor het overige gelden dezelfde bemerkingen als voor de aankoop van een woning om te verhuren.

Het gemiddelde appartement in België werd de voorbije vijf jaar 26.000 euro meer waard.

Studentenkot
De huur voor een gemiddeld studentenkot in Leuven of Gent mag je rekenen op zowat 370 euro. In Antwerpen zit je rond 390 euro. De aankoopprijs mag je rond 110.000 euro inschatten. Dat levert een huurrendement van 3,4% op als je rekening houdt met een contract van 10 maanden huur.

Garageboxen
Een garage kostte vorig jaar in Vlaanderen gemiddeld 31.172 euro. Wie die kan verhuren tegen 80 euro per maand, haalt een huurrendement van 3,1%. Maar nog meer dan voor huizen en appartementen zullen zowel de aankoopprijs als de huurprijs erg afhankelijk zijn van de ligging.

Let wel: wie een garage los van een woning verhuurt, is sowieso btw-plichtig. Hij of zij moet dus een btw-nummer aanvragen. Maar hij kan wel een vrijstelling van de aanrekening aan de huurder en van de periodieke aangiftes aanvragen als hij op jaarbasis minder dan 25.000 euro aan huurgelden ontvangt. Zit hij daarboven, dan moet hij bovenop elke huurprijs aan de huurder 21% btw aanrekenen en die doorstorten naar de fiscus.

Bron: Spaargids.be