Nieuws

Hoe riskant is lenen met een variabele rentevoet momenteel?

De rentevoet voor hypothecaire kredieten blijft dalen. Ondanks het historisch lage peil kiest nog altijd twintig procent voor een variabele rentevoet. Een berekend risico?

1,15% op twintig jaar
Experts opperden al meermaals voorbarig dat de rentevoeten voor hypothecaire leningen hun dieptepunt hebben bereikt. Toch vertoont de curve nog altijd een dalende lijn. Volgens de rentebarometer van Immotheker bedraagt de gemiddelde vaste hypotheekrente op twintig jaar nu 1,61%. Spaargids.be registreerde al dossiers die tot 1,15% en nóg scherper gaan.

 Rol Europese Centrale Bank
Het beleid van de Europese Centrale Bank speelt een belangrijke rol in dat verhaal. Het brengt veel geld in omloop en hanteert een negatieve rente voor de commerciële Europese banken die er hun overtollige geld willen stallen. De ECB hoopt op die manier te bewerkstelligen dat de banken het geld uitgeven in plaats van op te potten. 

Het gevolg? Uw bank heeft weinig nood aan uw spaargeld, wat zich vertaalt in minimale intresten op uw spaarrekening enerzijds en goedkope leningen anderzijds. De verwachting is dat de ECB de depositorente voor de commerciële banken de komende maanden verder gaat verlagen of minstens stabiel houdt. Een ommekeer lijkt er dus niet meteen aan te komen. 

 Vast versus variabel
Wie een woning koopt, maakt altijd de afweging tussen een vaste en een variabele rentevoet. Een vaste rentevoet blijft van toepassing zolang het krediet loopt. Een veranderlijke rentevoet varieert in functie van de evolutie van een referentie-index, gebaseerd op de schommelingen van de intrestvoeten op de markt. 

In het tweede trimester van 2019 kozen volgens bankenkoepel Febelfin 8 op 10 kredietnemers (79,4%) voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Ongeveer 18% van de kredietnemers opteerde voor een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid tussen 3 en 10 jaar. Het aantal kredietnemers dat voor een jaarlijks veranderlijke rentevoet koos, daalde tot ongeveer 2,6%. 

 Maximaal maal twee
De keuze voor een variabele rentevoet lijkt – gezien de lage rentes – op het eerste zicht verre van logisch. Toch valt ze zeker te verantwoorden. Blijft de rente dalen, dan pleit dat uiteraard in het voordeel van een veranderlijke rentevoet. Bij een stijging blijven de risico’s evenwel beperkt. De wet bepaalt dat de rentevoet gedurende de looptijd van het woonkrediet maximaal verdubbelt, wat de mogelijke averij beperkt. Een krediet met een variabele rentevoet is bij de start bovendien veelal goedkoper. 

Wat kiezen?
Bent u bereid om het risico op een mogelijke renteverdubbeling te nemen? Dan vormt de variabele rente nog altijd een interessante piste. Wie liever eieren voor zijn geld kiest, opteert best voor een variabele rente. U kunt ook combineren , waarbij u de hypotheektermijn verdeelt over een periode met vaste en een termijn met variabele rentevoet.

Bron - Het Laatste Nieuws - De Spaargids.be