Nieuws

De storm is voorbij… Hoe moet het nu verder met de schade?

De storm is voorbij… Hoe moet het nu verder met de schade?

Neem altijd contact op met uw verzekeringstussenpersoon, hij kan u verder helpen.
Ziehier de eerste stappen die u best kunt ondernemen ongeacht de schade die u heeft geleden:

Eerste stappen
Pak de dringendste zaken eerst aan: voorkom grotere schade
Dat is uw plicht als verzekerde: u moet alle nuttige en nodige voorzorgsmaatregelen nemen om grotere schade te voorkomen. Zo niet kan de verzekeraar zijn interventie enkel tot die bijkomende schade beperken.

Verwittig uw verzekeraar zo vlug mogelijk
Veel verzekeraars plaatsen de aangifteformulieren online (schadeaangifte). Aarzel niet om raad te vragen aan uw verzekeringstussenpersoon.

In afwachting van de expertise: stel uw dossier samen
Probeer niets te herstellen (tenzij in dringende gevallen) en gooi niets weg, de expert zou kunnen vragen om zelfs zaken die niet meer bruikbaar zijn, te bekijken.
Neem foto’s, bewaar de kastickets, noteer alle interventies, maak een inventaris op van de schade, … Hoe vollediger uw dossier hoe beter!

Welke verzekering voor welke schade?

Als u schade heeft aan uw woning
Elk brandverzekeringscontract moet verplicht stormschade dekken, inbegrepen hagelschade en natuurrampen met mogelijke overstromingen tijdens een storm. De verzekeraar en uw verzekeringstussenpersoon zijn uw gesprekspartners.

Er moet worden nagegaan of de storm aan de voorwaarden van de reglementering voldoet. Uw verzekeraar kan voorzien in gunstigere voorwaarden tot tussenkomst. Zie eventueel na in uw verzekeringscontract. Controleer ook in uw algemene voorwaarden wat gedekt/uitgesloten is en of er een franchise van toepassing is.

Indien de schade zo groot is dat uw woning niet meer bewoonbaar is, hebt u recht op hulp van uw verzekeraar om de kosten te dekken voor een tijdelijke woning of om de onbeschikbaarheid van uw woning te dekken. Lees uw verzekeringscontract om de voorwaarden te kennen!

Indien uw voertuig beschadigd is
U heeft een omniumverzekering afgesloten.
De omniumverzekering heeft tot doel alle schade aan uw voertuig te dekken, welke ook de oorzaak is. Aangezien het hier gaat om een facultatieve verzekering varieert de exacte dekking maar de “natuurkrachten” vallen onder een standaardgarantie van de omniumcontracten, zelfs onder de beperkte omnium.

Indien er geen omnium is
Indien een voorwerp dat aan een derde toebehoort aan de basis van de schade ligt, kan zijn verantwoordelijkheid worden ingeroepen. Doe dan beroep op uw verzekeraar rechtsbijstand  of BA familie/ privéleven . Verwittig hem bij het begin van het geschil want indien u zijn tussenkomst vraagt als de juridische procedure al bezig is, kan het zijn dat hij niet op uw verzoek ingaat omdat hij niet de mogelijkheid gehad heeft om een poging te ondernemen om het geschil in der minne te regelen.

Voorbeeld: een boom valt op uw wagen, dakpannen van het huis naast u vallen op uw veranda, …

Indien de aanbouw / de serre / het zwembad schade hebben opgelopen
Die elementen kunnen uitgesloten zijn van de dekking van uw brandverzekering: kijk de exacte voorwaarden van uw contract na.

Zelfs indien de dekking uitgesloten is in de polis woning / brand, kan de burgerlijke aansprakelijkheid van derden ingeroepen worden. Vraag bijstand aan uw verzekeraar rechtsbijstand of BA familiale.

Indien goederen van derden beschadigd werden door een object dat u toebehoort
Uw aansprakelijkheid kan eventueel worden ingeroepen: in voorkomend geval verwittigt u uw verzekeraar BA privéleven of BA rechtsbijstand.

Indien u een geschil hebt met uw verzekeraar
Aarzel niet om de Ombudsman van de verzekeringen aan te spreken

 

Bron: economie.fgov.be